·

Hvad består bogføring af?

Hver gang din virksomhed har indtægter og udgifter, skal disse registreres med bilag på organiseret vis, hvor bilagene angives med numre. Selve udtrykket ’bogføring’ er gammelt og kommer fra en tid, hvor dette skulle gøres i bøger hos virksomhederne, hvilket kunne skabe et overblik over virksomhedernes aktiviteter. I dag gøres dette ikke i bøger, men derimod i økonomisystemer, hvor det går hurtigere, og det er mere bekvemmeligt for virksomhederne.

Dobbelt bogføring

Når du skal bruge hjælp til bogføre dine transaktioner, skal dette både finde sted i debit og kredit (indtægter og udgifter), der fremgår på hver sin side af resultatopgørelsen. Dette betyder med andre ord, at hver gang du laver et salg, skal dette også modposteres i regnskabet. F.eks. kommer der penge i kassen for et produkt, men samtidig forlader en enhed også dit varelager. Af denne grund skal debit og kredit altid stemme overens, og hvis dette ikke er tilfældet, er der opstået en fejl.

Kontakt en revisor, der kan hjælpe dig

Bogføring kan godt være en meget kompleks opgave, hvis du ikke er helt med på principperne bag notationen af transaktionerne, hvorfor det kan være en meget god ide at kontakte en virksomhed, der kan være behjælpelig med at give dig et retvisende overblik over din virksomheds økonomi.

Similar Posts